Néhány idézet

 

„Ne siránkozzatok hiába, hanem tudatosítsátok magatokban, hogy semmi sem állandó, és rá fogtok jönni, milyen üres is az emberi lét. Ne ringassátok magatokat abban a hiú ábrándban, hogy ami változó, az valaha is maradandó lehet.”

(Buddha tanítása)

 

„A mit akartok azért, hogy az emberek ti veletek cselekedjenek, mindazt ti is úgy cselekedjétek azokkal; mert ez a törvény és a próféták.”

(Szent Biblia, Mát. 7/12)

 

„1. A Mindenható és Könyörületes Allah nevében

2. Dicsőség Allahnak, a Világok Urának;

3. A Mindenhatónak és Könyörületesnek;

4. A Végítélet Napja Birtokosának

5. Hozzád imádkozunk és Hozzád fordulunk menedékért,

6. Vezérelj minket az egyenes ösvényre,

7. Azoknak ösvényére, kiket Te kegyedben részesítesz, mely nem azoké, kik kiérdemlik haragod és

nem az eltévelygőké.”

(Al-Quran)

 

Az idézeteket azoknak írtam, akik elég alázatosak ahhoz, hogy megláthassák ezekben a logikám egy részét, a szeretet és a sorsot.

Ezért javaslom, hogy a logikám fényében olvasd újra a szentírásod.

 

A szabad akarat megközelítése másként

 

Mielőtt kidolgoztam a logikámat, sokat gondolkodtam, hogy bizonyítható-e a sors, hiszen ha bizonyítható, akkor nincs szabad akarat. Egy idő után eljutottam ahhoz a kérdéshez, hogy: - Szabályszerű-e a világ?
Ezt elemeztem a bevezető részben.

Egy szabályszerű világban a múlt meghatározza a jelent.

Ahogy azt az Érdekes kérdések részben írtam, számomra a szabad akarat csak a teljes szabadsággal rendelkező akaratot jelentheti. Korlátok nélküli akarat csak a káoszban lehetséges. Mivel egy káoszban a következő pillanat is már bizonytalan, ezért a jövő kiszámíthatatlan. Ez nem fér bele az értékrendembe, hiszen akkor minden értelem nélkülivé válik. A nem szabályszerű történéseket is megengedő Mindenség esetében bármelyik pillanat az utolsó is lehet a számunkra.

Az én értelmezésemben a szabad akarat azt jelenti, hogy szabadon dönthetünk az adott pillanatban. Dönteni azonban valami alapján szoktunk. Ez a valami a tapasztalatunk. A tapasztalat korlátozza a döntésünket. A döntésünk a lehetőségeink mérlegelése a tapasztalatunk alapján. Én itt nem látom a szabadságot.

Egy másik szemlélet a következő. A szabad akarat az adott pillanatban dönt. Ki az, aki képes befolyásolni, hogy mit gondoljon az adott pillanatban?

Most nézzünk egy paradoxont is. A szabad akarat dönt. A döntése csak a jövőre vonatkozhat, így a jövő pillanatában a jelen már a múlt lesz, tehát a jövő jelene a múltból következett. A szabad akarat pillanata nem tud ugyanarra a pillanatra visszahatni, így a jelen mindig a múlt következménye lesz, azaz nincs szabad akarat. Minden jelen a múlt következménye.

 

Oldalak:

Főoldal

Logika

Érdekes kérdések

Életszemlélet

Egyéb gondolatok

Változások jegyzéke